Textos i papers

Recull de premsa

CRÍTICA LITERÀRIA Lletres Valencianes, núm. 30 (primavera, 2012), per Ramon X. Rosselló01/04/2012
ENTREVISTA Revista Assaig de Teatre (núm. 47, any 2005)01/09/2005
ARTICLE DIARI Diari Avui (maig de 2005), per Ricard Salvat09/05/2005
RETALL PREMSA Revista El Mercadal, Els Premis Reus (desembre de 2000)01/12/2000

Els dramaturgs parlen

Entrevista a Nicasi Camps i Pinós 30/10/2008
Entrevista a Lluís Coquard i Sacristan 11/02/2009

Textos teatrals / Plays

ENGLISH (full text) Trends (Monologue for an actress and a transsexual). Prologue, by Francesc Foguet. Pròleg de Francesc Foguet. 21/03/2011
ENGLISH (full text) Trends. Author’s Presentation. Presentació de l’autora. 21/03/2011
ENGLISH (full text) Hard couture of love. (Roba dura de l’amor). Short play. Teatre breu. 17/04/2009
ENGLISH (full text) Don’t Worry (No es preocupi). Play (Breast Cancer). Obra teatral subtema càncer de mama. 15/02/2002