Retalls

Personals

Lletres Valencianes núm. 30 (primavera, 2012), crítica de Ramon X. Rosselló01/04/2012
Entrevista a la Revista Assaig de Teatre (núm. 47, any 2005)01/09/2005
Diari Avui (maig del 2005), article de Ricard Salvat09/05/2005
Premis Reus (Revista El Mercadal, desembre del 2000)01/12/2000

Els dramaturgs parlen

Tot entrevistant Nicasi Camps i Pinós 30/10/2008
Tot entrevistant Lluís Coquard i Sacristan 11/02/2009

Internacional

Obra teatral Tendències. Trends. (ENGLISH). Prologue by F. Foguet 21/03/2011
Presentació Tendències (ENGLISH) About Trends 21/03/2011
Teatre breu Roba dura de l’amor (Hard couture of love) (ENGLISH) 17/04/2009
Obra teatral No es preocupi (TRAD: in ENGLISH) Don’t Worry 15/02/2002