La carmanyola del dilluns

Foto: Isart
Gènereteatre breu infantil
Data finalització obra04/08/2006
Llengua originalcatalà
Sinopsi
Escenes
Personatges
Espai escènic
Dibuixos, esquemes, propostes escenogràfiques
Fragment literari
Fonts/documentació emprada
Cobertura periodística
Actes socials
Edicions
Altres consideracions
Lectures dramatitzades
Escenificacions
Traduccions
Arxius de text
Arxius d’àudio
Fotos
Seqüencia fotogràfica
Vídeos